Sürdürülebilir bir yaşam ve daha yüksek enerji kalitesi için çalışıyoruz.

Suyu
Koruyoruz

Enerji ile suyu korumak için su kullanımını azaltan ve enerji verimliliği yüksek cihazları tercih ediyor, yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyor ve üretiyoruz.

Enerji Tasarrufu
Sağlıyoruz

Enerji tasarrufu için enerji verimliliği yüksek cihazları kullanıyor, gereksiz elektrik tüketimini engelleyen ve yenilenebilir enerji kaynakları üretiyoruz.

Gelecek İçin
Dünyayı Koruyoruz

Yenilenebilir enerji, dünya genelinde iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi önemli sorunların çözümünde kritik bir rol oynamaktadır ve bu nedenle dünya için hayati bir öneme sahiptir.

Enerji Yönetimi

Norkven, enerji yönetimi uygulamalarıyla enerji verimliliğini artırıyor, hem maliyet düşürüyor hem de çevre dostu bir şirket olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak sürdürülebilir bir enerji üretimine katkıda bulunuyor.

Karbon Ayak İzi

Enerjinin ve elektriğin karbon ayak izi, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı süreçlerinde atmosfere salınan sera gazları miktarı ile ölçülür.

Norkven, karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu uygulamaları geliştiriyor ve sera gazı salınımını azaltmak için teknolojik yenilikler kullanıyor.

Sürdürülebilirlik

Norkven, enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, atık yönetimi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalar geliştiyor.

Faaliyetleri çevre dostu olacak şekilde yürüten Norkven, sera gazı emisyonlarını azaltan teknolojik çözümler üretiyor ve enerji verimliliğini artırarak enerji tüketimi konusunda partnerlerini bilinçlendiren çalışmalar yapıyor.